Optimisation

Continue informatiedeling bevordert efficiency

De complexiteit van IT-landschappen waar veel releasemanagers tegenwoordig mee dienen te werken zorgt voor verlies van overzicht en bovenal voor een hogere werkdruk.

Eén centrale waarheid

ERMplanner biedt één centraal inzicht in alle geplande activiteiten op uw systeemlandschap, inclusief beschikbaarheidsstatus van systemen. Alle werknemers zijn hierdoor op de hoogte van welke activiteiten er op de verschillende omgevingen plaatsvinden. Wijzigingen worden in ERMplanner centraal gesynchroniseerd waardoor de planning volledig transparant is. Iedere gebruiker heeft toegang tot de meest actuele planning en kan eventueel een planningsvoorstel doen.

Verhoogt interne communicatie

Het delen van een centrale planning zorgt ervoor dat projectmedewerkers allen hetzelfde beeld hebben van de planning van hun eigen projecten. Het stelt hen ook in staat om de planning van andere projecten in te zien. In de praktijk blijkt dat projectmanagers door gebruik van ERMplanner proactief contact zoeken met de releasemanager om planningsvoorstellen toe te lichten én het beoordelingsproces te versnellen. De (concept)planningen binnen ERMplanner kunnen tevens dienen als input voor het zogenoemde poortwachtersoverleg, hier wordt centraal besloten welke planningsvoorstellen al dan niet worden geaccepteerd.

Return on Investment

Releasemanagers kunnen door middel van ERMplanner met elkaar in overleg treden over mogelijkheden van bijvoorbeeld een gezamenlijke livegang of tegelijkertijd gebruiken van specifieke omgevingen, dit heeft een positieve invloed op de efficiëntie van de algehele releaseplanning en Return on Investment. Daarnaast maakt ERMplanner het direct voor alle betrokkenen zichtbaar als er een project is uitgesteld. Nooit prettig, maar des te belangrijker om de vrijgevallen tijd in de planning optimaal te benutten, ERMplanner maakt dit mogelijk. In onderstaande afbeelding wordt een situatie geschetst waarin duidelijk te zien is dat er een ruimte in de planning is vrijgekomen. Doordat een releasemanager dit middels ERMplanner gemakkelijk opmerkt ligt een optimalisatie van de planning voor de hand.

Mogelijke optimalisatie van de planning inzichtelijk gemaakt
Mogelijke optimalisatie van de planning inzichtelijk gemaakt