Easy to Implement

Gemakkelijk geïmplementeerd én gebruiksvriendelijk

Bij het implementeren van ERMplanner nemen we alle zorgen uit handen door het simpel te houden. ERMplanner kan in 5 dagen geheel operationeel zijn binnen uw organisatie. ERMplanner is eenvoudig, gebruiksvriendelijk en er is geen specifieke IT-kennis of ervaring nodig. Bovenal is het een aanvulling die uw huidige IT-applicaties zal versterken.

Quick start

Het implementatieproces van ERMplanner kan binnen 5 dagen worden uitgevoerd. Tijdens deze 5 dagen is er te allen tijde ondersteuning van het ERMplanner team. Zij kunnen u helpen bij de technische installatie en functionele inrichting van de tool. Daarnaast zorgen zij er samen met de organisatie voor dat het gehele proces soepel zal verlopen.

Het implementatieproces verloopt als volgt:

Dag 1. Demo & Quick scan systeemlandschap

Dag 2. Technische inrichting

Dag 3. Configureren systeemlandschap en gebruikersaccounts

Dag 4 & 5. Uitrol naar eindgebruikers

Gebruiksvriendelijk

De snelle implementatie zorgt ervoor dat elke gebruiker direct in staat is om ERMplanner effectief, efficiënt en naar tevredenheid te gebruiken. Door de verschillende praktische wizards waarover ERMplanner beschikt, is er geen specifieke IT-kennis of ervaring nodig. Gebruikers kunnen via het ‘wizard menu’ releases, projecten en andere belangrijke activiteiten toevoegen, wijzigen en verwijderen.

Complementair

ERMplanner is complementair aan uw huidige IT-applicaties. ERMplanner beschikt over extra functionaliteit die applicaties zoals bijvoorbeeld Jira en ServiceNow kunnen versterken. Waar changemanagement tools activiteiten enkel registreren, geeft ERMplanner conflicten tussen deze activiteiten grafisch weer. Hierdoor is elke gebruiker in één oogopslag op de hoogte van alle activiteiten en potentiële conflicten die op het IT-landschap plaatsvinden.